Archeologie

Het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond (ACEH) heeft in het verleden archeologisch onderzoek verricht in en rondom de Cathrien en de plaats waar de kerk vroeger stond.

Meer informatie vind u op de website van de ACEH.