Sponsoren

Onze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.

De sponsors van Collegium Musicum Eindhoven zijn:

  • Rabobank Eindhoven-Veldhoven
  • Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
  • Lecturis Printing Company B.V.
  • Philips Beiaard Fonds
  • Fonds Podiumkunsten

Wij zijn de sponsors bijzonder erkentelijk voor hun steun.

Collegium Musicum Eindhoven (CME) is aangemerkt als een culturele ANBI. Voor bedrijven betekent dit dat giften met een percentage van 150% kunnen worden verrekend met de vennootschapsbelasting.

CME is dringend op zoek naar nieuwe sponsoren. Zou u een sponsor kunnen zijn en wilt u weten wat CME te bieden heeft, of kent u een bedrijf of instelling die de CME zou kunnen sponseren, meldt u dit dan aan secretaris@muziekindecathrien.nl.