Collegium Musicum Eindhoven

Welkom!

De geschiedenis van het Collegium Musicum Eindhoven gaat terug tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. In 1988 werd de stichting Muziek in de Cathrien opgericht, met als doel het organiseren van concerten in de St. Catharinakerk. In 1997 volgde de fusie met de stichting Vrienden van het Orgel (opgericht in 1986). Sindsdien was de naam Stichting Kerkconcerten Eindhoven, medio 2012 omgedoopt tot Collegium Musicum Eindhoven.

De belangrijkste activiteit van dit Collegium is de organisatie van de concertreeks “Muziek in de Cathrien”, die in Eindhoven en de regio een levend begrip is geworden.

Zeer velen hebben in de loop der jaren de weg gevonden  naar de Cathrien. Een volle kerk op de zaterdagmiddag is al lang geen uitzondering meer en de waardering van de gepresenteerde muziek is erg hoog. De concertserie kent een maandcyclus met een vast ritme:

  • De eerste zaterdag van de maand is gereserveerd voor vocaal-instrumentale concerten. Deze concerten worden ingeluid met een carillonbespeling door de Stadsbeiaardier van Eindhoven.
  • Op de tweede zaterdag volgen kamermuziekconcerten in gevarieerde bezetting, die meestal plaatsvinden in de intieme ruimte van de kooromgang.
  • De derde zaterdag is gewijd aan koormuziek met wisselende thema’s.
  • Op de vierde zaterdag zijn orgelconcerten te beluisteren, meestal gegeven op het grote orgel, vaak ook in combinatie met het koororgel.
We vinden het belangrijk dat de bezoekers kunnen genieten van muziek op niveau. Daarom worden de concerten voor het grootste deel uitgevoerd door professionele musici.
De wekelijkse concerten beginnen om 15.00 en eindigen om 16.00 uur. Bestuur van de stichting Collegium Musicum Eindhoven en organisatie van de concerten zijn in handen van vrijwilligers. De programmering van de concerten is het werk van een programmacommissie, bestaande uit professionele musici. Artistiek leider is Ruud Huijbregts. Zie voor meer informatie de website van Muziek in de Cathrien